हड़ताल पर गेल जूनियर डॉक्टर

पटना। स्थानीय पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) क जूनियर डॉक्टर कए अनिश्चिकाल क लेल हड़ताल चलि गेला स स्वास्थ्य सेवा ठप भ गेल अछि। हड़तला स कई विभाग मे ऑपरेशन नहि भ सकल। हड़ताल स सब स ज्यादा आपातकालीन सेवा प्रभावित भेल। मुदा अन्य सेवा सेहो प्रभावित भेल। मालूम हुए जे स्टाइपेंड बढ़ाब कए लेल जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चलि गेल अछि।

नीक वा अधलाह - ज़रूर कहू जे मोन होय

comments