सम्मान क रिक्शा चलेबाक आनंद

अमेरिका क राष्ट्रपति बराक ओबामा क विशेष प्रतिनिधि रशद हुसैन शनिदिन अपन बिहार दौराक क्रम मे सुपर-30 क विद्यार्थक संग गप करबाक अलावा सम्मान क कार्यालय मे रिक्शा चलेबाक आनंद सेहो लेलथि।

नीक वा अधलाह - ज़रूर कहू जे मोन होय

comments