विशेष अदालत मे होएत भ्रष्टाचार मामला क सुनवाई

पटना। बिहार मे भ्रष्ट जनसेवक पर नकेल कसबाकमकसद स राज्य सरकार विशेष अदालत क गठन करि रहल अछि।
आधिकारिक सूत्रक कहब अछि जे राज्य मंत्रिमंडल बिहार विशेष अदालत कानून क प्रावधान क तहत भ्रष्टाचार क मामला क सुनवाई क लेल विशेष अदालत क गठन कए मंजूरी द देलक अछि। केन्द्र क एहि अधिनियम कए राज्य सरकार वर्ष 2008 मे मंजूर करि लेने छल। एकर तहत प्रशासन क लग मे अधिकार रहत जे ओ आय स अधिक संपत्ति क मामला मे जनसेवक क संपत्ति कए जब्त करि सकए। राजनेता आ नौकरशाह क अलावा ओ अन्य लोक एहि कानून क दायरा मे छथि जे राज्य सरकार क खजाना स वेतन लैत छथि।

नीक वा अधलाह - ज़रूर कहू जे मोन होय

comments