मशीन लगा रहल अछि झाडू


पटनाक किछु मोहल्ला मे मशीन स झाड़ू लगेबाक काज शुरू भेल अछि। आब पटनाक सड़क चिकन आ साफ दूनू रूप मे भेटत।

नीक वा अधलाह - ज़रूर कहू जे मोन होय

comments