भागलपुर आ गया बनत सोलर सिटी

पटना। गैर परंपरागत उर्जा मंत्रालय देशक कुल 60टा शहर कए सोलर सिटी बनेबाक फैसला लेलक अछि। एहि 60टा शहर मे दूटा बिहार क सेहो अछि। भागलपुर आ गया कए एहि सूची मे शामिल कैल गेल अछि। अगर एहि दूनू शहर मे सोलर सिटी बनेबाक योजना सफल भ गेल त राज्‍यक आन शहर मे सेहो एहन योजना लागू कैल जाएत। जानकारी क अनुसार मंत्रालय सब राज्‍य स एहि परियोजना लेल शहर क सूची मंगने छल। बिहार स दूटा शहरक नाम मांगल गेल छल। बिहार सरकार मांग आ जनसंख्‍या क आधार पर गया आ भागलपुर क नाम केंद्र सरकार कए पठेने छल। केंद्र सरकार दूनू शहर कए एहि परियोजना लेल स्‍वीकार क लेलक अछि। केंद्र क योजनाक अनुसार चयनित शहर मे बिजलीक खपत क कम स कम 10 फीसदी बिजली सोलर इनर्जी से उपलब्‍ध होएत। योजनाक अनुसार अगिला पांच साल मे एहन व्‍यवस्‍था भ जाएत जाहि स गया आ भागलपुर क पांचम हिस्‍सा सोलर स रोशन होएत। एहि योजना लेल केंद्र सरकार प्रत्‍येक शहर कए 50-50 लाख टका देत।

maithili news, mithila news, bihar news, latest bihar news, latest mithila news, latest maithili news, maithili newspaper, darbhanga, patna

नीक वा अधलाह - ज़रूर कहू जे मोन होय

comments