बिहार मे 78686 करोड़ क बजट पेश

0
51
esamaad maithili newspaper

पटना। बिहार विधानसभा मे सरकार वित्तीय वर्ष 2012-13 लेल 7088.59 करोड़ टकाक राजस्व बचत वाला 78 हजार 686 करोड़ टकाक बजट पेश केलक। राज्य क उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी लगातार आठम बजट पेश करैत कहला जे एहि बेरका बजट 78686.82 करोड़ टकाक अछि जे वित्त वर्ष 2011-12 क बजट अनुमान स 20.45 प्रतिशत बेसी अछि। एहि मे राजस्व व्यय 60959.27 करोड़ टका आओर पूंजीगत व्यय 17727.56 करोड़ टका अछि। ओ कहला एहि मे योजना व्यय 33363.85 करोड़ आ गैर योजना व्यय 45322.97 करोड़ टका अछि। मोदी कहला जे वर्ष 2012-13 क बजट मे राजस्व प्राप्ति 68047.86 करोड़ टका रहबाक अनुमान अछि। एहि मे राज्य क कर राजस्व स प्राप्ति 15695.30 करोड़ आ राज्य क गैर कर राजस्व स 3142.46 करोड़ आ केन्द्र सरकार स प्राप्त कर मे राज्य क हिस्सा 33126.33 करोड़ आ केन्द्रीय सहायता अनुदान 16083.77 करोड़ टका हेबाक अनुमान अछि।

Comments

comments