पाहुनक सम्मान

19NOV112U
बिहारक परंपराक अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योजना आयोग क उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलुवालिया नालंदा विश्वविद्यालयक प्रतिकृति प्रदान करि सम्मानित केलथि।

नीक वा अधलाह - ज़रूर कहू जे मोन होय

comments