दो गुणा भेल कृषि विषय वस्तु विशेषज्ञ क वेतन

पटना। कृषि विषय वस्तु विशेषज्ञ क वेतन नव वित्त वर्ष स आठ हजार टका स बढ़ाकए 15 हजार टका करि देल गेल अछि। श्रीकृष्ण मेमोरिल हॉल मे धान उत्पादन क एकटा नवोन्मेषी तकनीक श्रीविधि क शुभांरभ करैत मुख्यमंत्री कहला जे किसान सलाहकार सबहक सेहो दरमाहा बढाउल जाएत। ओ कहला जे प्रत्येक पंचायत मे एकटा किसान सलाहकार बहाल कैल जाएत। प्रथम चरण मे 2300 कृषि विषय वस्तु विशेषज्ञ क नियुक्ति कैल गेल अछि आओर आगू आर करबाक अछि।
कुमार कहला, हमर सपना अछि जे हर हिन्दुस्तानी थारि मे बिहार क कोनो न कोनो तरकारी हुए। ओ कहला जे श्रीविधि धान उत्पादन क नवीनतम तकनीक छी आओर इ तकनीक केवल धान नहि गेंहूं मे सेहो इजाद भेल अछि। ओ कहला जे एहि विधि स परम्परागत धान क खेती क तुलना मे दू स तीन गुणा बेसी ऊपज भ सकत। एहि विधि मे पाइन क सेहो कम आवश्यकता अछि।

नीक वा अधलाह - ज़रूर कहू जे मोन होय

comments