दिल्‍ली देखलक बिहार क दम

del1

विशेष राज्‍य क मांग लेल रामलीला मैदान मे पहिल बेर जमा भेल बिहार। । अपार जनसमूह लेलक राज्‍य हित मे संकल्‍प।

नीक वा अधलाह - ज़रूर कहू जे मोन होय

comments

1 टिप्पणी

Comments are closed.