छह जनवरी कए बिहार अउताह मारीशस क राष्ट्रपति

0
4
esamaad maithili newspaper

पटना । मारीशस क राष्ट्रपति राजकेश्वर प्रयाग छह जनवरी कए बिहार अउताह। ओ अपन पूर्वज क गाम वाजितपुर (पुनपुन प्रखंड) जेताह, जाहि ठाम हुनक नागरिक अभिनंदन राज्य सरकार दिस स होएत। एहि लेल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने वाजितपुर जा कए तैयारी क जायजा लेलथि।
ओ कहला जे राष्ट्रपति क आगमन कए यादगार बनेबा लेल आ हुनकर आगमन क स्थिति कए अक्षुण्ण बना कए रखबा लेल विशेष कार्यक्रम क आयोजन होएत। राष्ट्रपति क संग हुनकर कनिया अनिता प्रयाग सेहो आबि रहल छथि। ज्ञात हुए जे ओहि ठामक राष्ट्रपिता सर शिवसागर रामगुलाम सेहो बिहार क छलाह। राजकेश्वर प्रयाग पिछला साल मारीशस क राष्ट्रपति निर्वाचित भेल छलाह। एहि स पूर्व ओ संसद क अध्यक्ष छलाह।

maithili news, mithila news, bihar news, latest bihar news, latest mithila news, latest maithili news, maithili newspaper, darbhanga, patna, दरभंगा, मिथिला, मिथिला समाचार, मैथिली समाचार, बिहार, मिथिला समाद, इ-समाद, इपेपर

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page