गाम मे सरकार


वैशाली प्रवासक दौरान एकटा खेत मे उगाउल गेल सजमनि अर्थात लौकी कए देखैत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

नीक वा अधलाह - ज़रूर कहू जे मोन होय

comments