आएल जाउ पाहुन


ग्राहम वाटसन क नेतृत्व मे बिहार दौरा पर आयल ईयू प्रतिनिधिमंडल स भेंट करैत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।

नीक वा अधलाह - ज़रूर कहू जे मोन होय

comments