आउ मनाउ जुड शीतल


मिथिला समेत समस्‍त दुनिया मे आइ मैथिल अपन पर्यावरण पूजक संस्‍कार कए कायम रखैत जुड शीतल मनेबा मे व्‍यस्‍त छथि, गाम गाम मे इनार आ पोखरिक सार्वजनिक रूप स सफाई भ रहल अछि,

नीक वा अधलाह - ज़रूर कहू जे मोन होय

comments